Välkommen!

EiA Utbildning AB är ett företag som erbjuder kompetensutveckling och handledning för personal inom skola, omsorg och personlig assistans. Läs mer under Personlig assistentutbildning och Handledning.

På uppdrag av Höganäs kommun ansvarar EiA Utbildning för tjänsten Ombud för personer med funktionsnedsättning i Höganäs. Läs mer under Ombud för personer med funktionsnedsättning-Höganäs.

EiA Utbildning producerar också läromedel samt samtalsmaterial för gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna. Läs mer under Läromedel och samtalsmaterial.

Kontakt

EiA Utbildning
Eina Linder
Utbildningsledare
eina.linder@eia.nu
0767-653 730