Läromedel

Med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi producerat läromedlen ”Service och bemötande i arbetslivet”, ”Vård och omsorg 1-3” samt ”Hälsa”.

Läromedlen riktar sig till elever på gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.

Läromedlen har lättläst text och innehåller ett flertal illustrationer och foton.

Läs mer om läromedlen under respektive flik.