Livsmedelshygien

Häftet Livsmedelshygien omfattar 22 sidor och har enkel text och flera bilder.

Häftets olika rubriker är: Livsmedelslagen, Personlig hygien, Hygien i kök, Mer om hygien i kök, Hantering av livsmedel, Egenkontroll.

Materialet riktar sig till elever på gymnasiesärskolan och kan exempelvis användas inom programmet Hotell, restaurang och bageri.

Klicka på nedanstående länk för att läsa två sidor ur häftet.

Utdrag Livsmedelshygien

Pris 125:- kronor exkl. moms (6%)

Beställning via eina.linder@eia.nu

eller via telefon 0767-653730