Ombud för personer med funktionsnedsättning-Höganäs

Behöver du som har en funktionsnedsättning eller du som närstående någon att prata med, råd och stöd eller hjälp kan du vända dig till ombudet.

På uppdrag av Höganäs kommun ansvarar EiA Utbildning för tjänsten ombud för personer med funktionsnedsättning i Höganäs från 1 juni 2011.

Ombudet är till för dig:

  • som har en funktionsnedsättning, oavsett ålder och funktionshinder
  • är anhörig eller närstående
  • är medlem eller verksam i en handikapporganisation/förening

Ombudet kan hjälpa till med:

  • Att lyssna och samtala med dig som behöver någon att prata med.
  • Att informera, ge råd och vägledning till personer med funktionsnedsättning, anhöriga, närstående, organisationer, föreningar med flera.
  • Att förmedla kontakt till kommun och myndighet.
  • Att arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska ges goda levnadsförhållanden.
  • Att arbeta för ökad tillgänglighet, så alla människor ska kunna leva på lika villkor.
  • Att samverka med berörda aktörer, för att förbättra den fysiska, kommunikativa och informativa tillgängligheten.

Ombudet är också sekreterare vid kommunala funktionshinderrådets sammanträden.

Ombudet har tystnadsplikt, alla hjälpinsatser sker på dina villkor.

Tjänsterna är kostnadsfria.

Ombudets funktion innebär inte någon myndighetsutövning, utan arbetar helt fristående från kommunen. Beslut om insatser och verkställighet av beslut görs av kommunens och andra myndigheters tjänstemän.

Kontakt

Måndag-torsdag:                                                                       Fredag:

Sylvia Månsson                                                                        Eina Linder
Ombud                                                                                      Ombud
0768-44 44 55                                                                           0767-65 37 30
sylvia.mansson@eia.nu                                                           eina.linder@eia.nu

Besöksadress;
Storgatan 35 C
263 37 Höganäs

Relaterad information

Ombud för personer med funktionsnedsättnings verksamhetsberättelse 2016

Ombud för personer med funktionsnedsättnings verksamhetsberättelse 2015

Handikappombudets Verksamhetsberättelse 2014

Handikappombudets verksamhetsberättelse 2013

Handikappombudets verksamhetsberättelse 2012