Service och bemötande i arbetslivet

”Service och bemötande i arbetslivet” är en omarbetning av det tidigare läromedlet ”Kommunikation och samspel i arbetslivet. Du kan läsa kort om läromedlet i nedanstående informationsblad.

Service och bemötande i arbetslivet

Du kan också läsa mer om läromedlet och göra en beställning genom att gå in på http://www.bokverkstan.se