Vård och omsorg 1-3

Vård och omsorg 1-3 är ett lättläst läromedel.

Läromedlet är lämpligt för gymnasiesärskolans kurser Vård och omsorg 1-3 och för andra elever som behöver lättläst text och grundläggande kunskaper om vård och omsorg.

Läromedlet består av en lättläst faktabok med berättelser och frågor att samtala om.

Det finns även en studiehandledning att ladda ner med frågor som eleverna kan arbeta med enskilt eller i grupp.

Du kan läsa mer om läromedlet och beställa det via Sanomas hemsida.

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie–vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programgemensamma/Vard-och-omsorg-1-3/