Hälsa

Läromedlet Hälsa består av en lärobok och en arbetsbok som tillsammans
omfattar det centrala innehållet for kurserna Hälsa 1 och Hälsa 2 i gymnasiesärskolan.
Läromedlet ger eleven både grundläggande och fördjupade kunskaper i ämnet Hälsa.

Läroboken har en lättläst text och innehåller många berättelser och bilder.
I varje kapitel finns en symbol med en solros. Här finns Samtala om med förslag på samtalsfrågor.
Läroboken kan även användas för studier i kursen Idrott och hälsa 1.
Till Hälsa-lärobok finns en arbetsbok med arbetsuppgifter som ger möjlighet till repetition av textinnehåll samt vidare fördjupning i ämnet.
Inläsning av boken finns på Hälsa – Lärarwebb och där finns även förslag på hur läromedlet kan användas i de olika kurserna.
Läromedlet finns även som online-bok.

Läs mer och beställ på

www.laraforlag.se