Hem

EiA Utbildning är sedan 2007 ett familjeägt företag där Eina Linder, Åse Lundén-Welden och Hanne Linder är delägare.

Företagets inriktningar är:
– Utbildning och handledning för personal inom personlig assistans.
– Produktion av läromedel för elever inom gymnasiesärskolan och Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Eina arbetar med utbildning och handledning inom personlig assistans samt skriver tillsammans med Åse läromedel för lärare och elever inom gymnasiesärskolan och Lärvux.

Våra bakgrunder
Eina har flerårig erfarenhet av socialt arbete med personer med funktionsvariation som socionom inom habiliteringsverksamhet.
I sin magisteruppsats undersökte Eina samspelet mellan personliga assistenter och brukare med fokus på delaktighet och empowerment.
Efter lärarutbildning arbetade Eina några år som vårdlärare inom vuxenutbildning.
I samband med att företaget startade fick EiA Utbildning uppdraget att bedriva yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på uppdrag av Helsingborgs stad.
Idag är Einas inriktning i första hand att skriva läromedel och handleda personal inom personlig assistans.
Åse är etnolog med inriktning sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning. I sin magisteruppsats beskrev Åse hur personal i gruppbostad tänkte och agerade kring de boendes rätt till sexuella uttryck.
Åse har tidigare arbetat som projektledare på FUB:s forskningsstiftelse Ala i Stockholm och har också drivit en forskningscirkel inom Riks- HSO.
Efter yrkeslärarutbildning arbetade Åse som utbildningsledare i EiA Utbildning med att utveckla den yrkesinriktade särskilda utbildningen för vuxna.
Idag är Åse utvecklingsledare på Lärvux i Helsingborg.

Läs mer om oss under Om läromedlen – Lite historik