Personlig assistentutbildning

EiA Utbildning erbjuder såväl längre som kortare utbildningar för personliga assistenter.

Företaget har under längre tid på uppdrag av kooperativ och kommuner genomfört grundläggande introduktionsutbildningar med innehåll som;

 • Att arbeta utifrån aktuell lagstiftning; LSS, HSL, AML och sekretesslagstiftningen.
 • Funktionsnedsättning och funktionshinder.
 • Etik och förhållningssätt; hur omsätta ledstjärnor som självbestämmande och delaktighet i vardagens arbete.
 • Samverkan med närstående, att se närstående som en resurs.
 • Den professionella yrkesrollen; om att hålla balansen mellan närhet och distans, personligt och privat.
 • Praktisk omvårdnad, ergonomi och HLR.

EiA Utbildning erbjuder även fördjupningsutbildning för såväl brukare som personliga assistenter.

EiA Utbildning erbjuder även kursdagar utifrån assistansanordnarens och brukarens önskemål och behov. Exempel på kursinnehåll kan vara;

 • Relationen brukare – personlig assistent; om kommunikation och goda samtal
 • Självbestämmande och delaktighet; att finna vägar i assistansen
 • Att assistera brukare med;
  – Intellektuella funktionsnedsättningar
  – Neurologiska funktionsnedsättningar
  – Epilepsi
  – Autismspektrumtillstånd
  – Traumatiska hjärnskador
  – Språkstörning
  – Demensutveckling
 • Grundläggande olycksfall, HLR
 • Egenvård

För mer information och referenser kontakta Utbildningsledare
Eina Linder
eina.linder@eia.nu
042-4004140, 0767-653730