Läromedel

EiA utbildning har producerat ett antal läromedel som vänder sig till gymnasiesärskolan och Komvux som särskild utbildning.
Du kan läsa om hur läromedlen är uppbyggda genom att klicka på sidan Om läromedlen.
Läromedlen finns presenterade under sidan Presentation av läromedel.
Vi har också översatt några samtalsmaterial vilka har tydliga bilder och ett fåtal meningar på
varje sida. Du kan läsa om materialen och hur du beställer dem på sidan Samtalsmaterial.
Du är även varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om läromedlen eller
samtalsmaterialen.