Lite historik

År 2008 fick EiA Utbildning av Helsingborgs stad förtroendet att starta upp yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna.
Jag som utbildningsledare hade föregående år besökt Göteborgs och Norrköpings vuxenutbildningar och fått inblick i hur särskild utbildning för målgruppen kan organiseras.
I Norrköping fann jag en eldsjäl, Karin Gavér, som brann för elevgruppen och som på sin kammare skapat eget studiematerial för eleverna.
Med stor generositet fick jag insyn i hennes studieplaneringar och material. Vi var helt överens om att det var på tiden att eleverna skulle ha tillgång till läroböcker som relaterade till de ämnen och kurser som de studerade.
Ett stort tack till dig Karin!
Något år senare fick jag en kollega, Åse Lundén-Welden, och tillsammans med henne började vi samla ihop material till läroboken Kommunikation och samspel i arbetslivet samt söka stöd från SPSM.
Detta var året före Gysär 13 vilket föranledde att vi ganska snart fick omarbeta den för att bättre överensstämma med den nya kursen; Service och bemötande.
I ett spännande samarbete med Sanoma och Anja Aronsson skrev vi under 2014 läroboken Vård och omsorg 1–3.
Med Bosse som förlagschef och produktionsansvarig på Lära förlag, har Åse och jag fortsatt överblicka behoven av läromedel för Gysär och Lärvux.
Nu finns även läromedlen Hälsa, Hotell och Människan att tillgå och inom kort kommer även Måltids- och branschkunskap att finnas till försäljning på Lära förlags webbshop.

År 2017 tackade EiA Utbildning för sig när det gällde den yrkesinriktade särskilda
utbildningen för vuxna och utbildningen övergick till Helsingborgs kommun, Lärvux.
Åse är nu utvecklingsledare där, och får på detta sätt ständig feedback från elever som använder våra läromedel. Detta är vi mycket tacksamma för.
Jag vill tillägga att även elever från gymnasiesärskolor har varit delaktiga med att kommentera och ha synpunkter på texter och bilder i den takt som läromedlen växt fram.
Det är med stor glädje jag tagit till mig deras synpunkter vilka såväl utmanat som bekräftat vårt arbete med litteraturen.

Åse och Eina